Lễ Tưởng Niệm 30-4-2020

23/04/20206:49 CH(Xem: 6394)
Lễ Tưởng Niệm 30-4-2020
Thượng-Cờ-510x680Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Washington
Cộng Đồng Người Việt  Quốc Gia  Thành Phố Tacoma và Quận Pierce

.
Kính thưa Quý Vị Niên Trưởng, Quý Vị Lãnh Đạo Cộng Đồng, Hội Đoàn, Người Việt Quốc Gia:
 
Năm nay vì tình thế khó khăn do nạn đại dịch COVID-15 lan tràn tại tiểu bang Washington,  Hội Đồng
Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Washington và Cộng Đồng Người Việt   Quốc Gia
Thành Phố Tacoma và Quận Pierce rất lấy làm tiếc phải thay đổi Buổi lễ Tưởng Niệm  Ngày Quốc Hận
30-4 năm nay.  Thay thế cho Buổi Lễ Tưởng Niệm vào ngày Thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2020 tại  Trường
Tiểu Học Blix, chúng tôi sẽ làm lễ Thượng Kỳ vào sáng ngày 30-4 để tri ân và tưởng nhớ đến tất cả các
Quý vị QUÂN DÂN CÁN CHÁNH đã hy sinh cho Đất Nước, Dân Tộc, và Lý Tưởng Tự Do.
 
Cờ-Mỹ-Việt-565x680Lễ Thượng Kỳ để Tri Ân và Tưởng Nhớ đến tất cả các Quý vị QUÂN DÂN CÁN CHÁNH đã hy sinh vì Đất
Nước, Dân Tộc, và Lý Tưởng Tự Do sẽ được cử hành  lúc 11:00 giờ sáng ngày Thứ Năm 30 tháng 4 năm
2020 tại Kỳ Đài của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Thành Phố Tacoma và Quận Pierce 3736 South G
Street, Tacoma, WA 98418 (trước Văn Phòng cũ của BS Nguyễn Xuân Dũng).
 
Trong tinh thần tôn trọng đề phòng đại dịch, xin Quý Vị tùy nghi tham dự, theo hoàn cảnh của mỗi  cá
nhân, nên đeo mask và giữ khoảng cách 6 feet/2 mét giữa mỗi người.
 
Trân trọng kính mời,
 
Ban Tổ Chức:

Ông Nguyễn Xuân Khanh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Washington
BS Giáp Phúc Đạt, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt  Quốc Gia  Thành Phố Tacoma và Quận Pierce
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
18/05/2020(Xem: 4210)
Sở Y Tế Công Cộng – Cán Sự Y Tế Seattle & Quận Hạt King, Bác sĩ Jeff Duchin, cùng với Giám Đốc Điều Hành Quận Hạt King, ông Constant Constantine và Thị Trưởng Seattle Jenny A. Durkan, đã phổ biến một chỉ thị của Cán Sự Y Tế, khuyến khích dân chúng mang khẩu trang ở tất cả các địa điểm công cộng bên trong, bao gồm các tiệm tạp hóa và các cơ sở kinh doanh khác, cũng như các thiết lập bên ngoài, nơi khó giữ khoảng cách sáu feet. Chỉ thị này sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 5 năm 2020.
01/05/2020(Xem: 3617)
Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm 30-4 2020 có trên 12 thành viên ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tacoma, và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Seattle đã tụ tập giữ khoảng cách nghiêm chỉnh làm lễ Thượng Kỳ, và lá Quốc Kỳ VNCH đã được kéo xuống vị trí nửa cột.
01/05/2020(Xem: 4518)
30-4 năm nay vừa tròn 45 năm, là khoảng thời gian khá dài kể từ ngày Biến Cố 30-4-75 xẩy ra và được gọi với nhiều tên: “Tháng Tư Đen”, “Ngày Quốc Hận”. Hôm nay chúng ta cùng thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em không phân biệt chính trị, đảng phái hay tôn giáo, không phân biệt giai cấp giàu nghèo, thôn quê hay thị thành, Nam hay Bắc Trung…
19/04/2020(Xem: 5177)
Luân phiên thay đổi các ca làm việc (shift) • Các bảng hiệu làm dấu dán trên sàn nhà và các nơi (để nhắc nhở luật lệ) • Nhân viên cần phải mang khẩu trang Ai không có khẩu trang thì sẽ được cung cấp.
LIÊN LẠC NVTB
NVTB NEWSLETTER
Nhập E-mail để nhận tin mới