Đêm Thắp Nến Nguyện Cầu cho Việt Nam – 30/4/2020

01/05/20206:44 CH(Xem: 4518)
Đêm Thắp Nến Nguyện Cầu cho Việt Nam – 30/4/2020

30-4 năm nay vừa tròn 45 năm, là khoảng thời gian khá dài kể từ ngày Biến Cố 30-4-75 xẩy ra và được gọi với nhiều tên: “Tháng Tư Đen”, “Ngày Quốc Hận”. Hôm nay chúng ta cùng thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em không phân biệt chính trị, đảng phái hay tôn giáo, không phân biệt giai cấp giàu nghèo, thôn quê hay thị thành, Nam hay Bắc Trung… chúng ta hiệp nhau với mục đích cùng dâng lời cầu nguyện cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta sớm được độc lập, tự do, no ấm và sớm loại trừ bè lũ Cộng Sản tàn bạo, hèn với giặc, ác với dân. Hãy thắp nến cầu nguyện cùng Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức chúng tôi vào lúc 19:00PM Pacific Time (7:00PM Seattle). Cầu nguyện cho tất cả chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân, những người đã và đang ở trong lao tù Cộng Sản vì tranh đấu cho nhân quyền, tự do tôn giáo, cho tiếng nói của người dân thấp cổ bé miệng, cầu nguyện cho những người bạn cùng đồng hành vượt biên nhưng đi không đến được bến bờ, bỏ xác nơi rừng sâu hay biển cả và cuối cùng cầu nguyện cho những người còn kẹt lại không đi được, đang sống lầm than, khổ cực, thiếu thốn, sợ hãi vì vòng kiềm tỏa của Việt Cộng.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
18/05/2020(Xem: 4210)
Sở Y Tế Công Cộng – Cán Sự Y Tế Seattle & Quận Hạt King, Bác sĩ Jeff Duchin, cùng với Giám Đốc Điều Hành Quận Hạt King, ông Constant Constantine và Thị Trưởng Seattle Jenny A. Durkan, đã phổ biến một chỉ thị của Cán Sự Y Tế, khuyến khích dân chúng mang khẩu trang ở tất cả các địa điểm công cộng bên trong, bao gồm các tiệm tạp hóa và các cơ sở kinh doanh khác, cũng như các thiết lập bên ngoài, nơi khó giữ khoảng cách sáu feet. Chỉ thị này sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 5 năm 2020.
01/05/2020(Xem: 3617)
Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm 30-4 2020 có trên 12 thành viên ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tacoma, và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Seattle đã tụ tập giữ khoảng cách nghiêm chỉnh làm lễ Thượng Kỳ, và lá Quốc Kỳ VNCH đã được kéo xuống vị trí nửa cột.
23/04/2020(Xem: 6395)
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Washington Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Thành Phố Tacoma và Quận Pierce . Kính thưa Quý Vị Niên Trưởng, Quý Vị Lãnh Đạo Cộng Đồng, Hội Đoàn, Người Việt Quốc Gia:
19/04/2020(Xem: 5177)
Luân phiên thay đổi các ca làm việc (shift) • Các bảng hiệu làm dấu dán trên sàn nhà và các nơi (để nhắc nhở luật lệ) • Nhân viên cần phải mang khẩu trang Ai không có khẩu trang thì sẽ được cung cấp.
LIÊN LẠC NVTB
NVTB NEWSLETTER
Nhập E-mail để nhận tin mới